LES EMPRESES FAMILIARS DE CATALUNYA RENOVEN LA SEVA CONFIANÇA EN 1990 MCS

Un any més, l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar (ASCEF) ha renovat la seva confiança en 1990 MCS com la seva agència de comunicació.

L’Associació Catalana de l’Empresa Familiar (ASCEF), formada per més de cent empreses representatives de cadascuna de les seves àrees d’activitat, entre les quals es troben Puig, Damm, Catalana Occidente, Almirall o Tous, ha renovat la seva confiança en 1990 MCS al cap d’un any de relació professional.
L’ASCEF té com a objectiu principal el projectar una imatge rigorosa de l’empresa familiar i el rol que juga en el teixit econòmic català, així com ser un agent actiu en l’àmbit econòmic, polític i social.
Les empreses familiars a Catalunya suposen el 88,3% de la totalitat de les empreses privades, contribueixen amb el 69% del Valor Afegit Brut (VAB) i generen el 76% dels llocs de treball privats. Es caracteritza pel seu compromís amb el projecte empresarial, per la seva voluntat de crear valor i ocupació i per la reinversió d’una part important dels seus beneficis.