Personalització

Ni els plans de comunicació ni els projectes poden ser un estàndard. Cada empresa o entitat necessita una proposta personal, singular i adaptada plenament a les seves necessitats. Per aquest motiu, cada un dels nostres treballs és un projecte a mida, pensat de forma particular i específica per a cada client. Aquesta metodologia de treball requereix investigació, una comparativa amb la tasca de la competència i la dedicació d’hores a un exercici de reflexió qualitativa.